‘Bouwen aan een Circulaire Economie’

PURPOSE WORKS

Leren & Inspireren

  1. studentencoaching
  2. Reverse mentoring
  3. Triple Helix

Trends en ontwikkelingen

  1. Hoe bouw je met diversiteit?
  2. SROI inzetten waarvoor het bedoeld is.

Toekomstbestendigheid:

De toekomst van de bouw door de ogen van de medewerker, wat betekent dat?

 1. Een leven lang leren!

Anders samenwerken

  1. Samen leren bouwen aan innovatievermogen.

Leren & Inspireren:

 1. Studentencoaching: met en door studenten kennis ontwikkelen. Het begeleiden van HBO-studenten leidde de afgelopen jaren tot mooie resultaten. Los van het cijfer was ook de inhoudelijk ontwikkelde kennis van hoog niveau. Door studenten kennis te laten maken met de actualiteit van de bouw binnen het gekozen thema, volgde een oplossingsgerichte casus. De uitwerking hiervan werd gedaan op basis van input uit mijn netwerk.
 2. Reverse mentoring: de jongere collega of student als inspirator. Met kennis die eerder werd ontwikkeld, inspireert een student de professional oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen. Reverse mentoring helpt inzicht te krijgen bij inclusieve vraagstukken.
 3. Triple Helix, Kennis krijgt kracht: een samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemer. De transitie naar een Circulaire economie en de Energietransitie zijn gebaat bij het delen van kennis om te kunnen versnellen. De samenwerking tussen de drie O’s is gebaat bij voorbeelden uit de praktijk, Kennis krijgt kracht. Purpose Works is hierin de verbinder.

Trends en ontwikkelingen

  1. Hoe bouw je met diversiteit?
  2. SROI, inzetten waarvoor het bedoeld is.

Toekomstbestendigheid

  1. De toekomst van de bouw door de ogen van de medewerker, wat betekent dat?
  2. De kwaliteit van de circulaire arbeidsmarkt, “goede banen”.

Anders samenwerken

Samenwerken in nieuwe netwerken/samenwerkingsverbanden vraagt om ander leiderschap. Door in te zetten op kennisontwikkeling op basis van Lean Management, Sociale Innovatie en Circulariteit ontstaat: “samen leren bouwen aan innovatievermogen”. Het uitbannen van verspilling is een gezamenlijk thema. De inzet en kennis van mensen is cruciaal voor de Nieuwe Economie.

Sociale Innovatie, de motor in de transitie naar de Nieuwe Economie.

De samenleving staat voor een enorme opgave, een opgave met sociale complexiteit. Dat vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid. De transitie naar een Circulaire Economie en de Energietransitie vragen het maximale van alle betrokkenen. Zo willen zij hun identiteit behouden én vraagt de overheid hen mee te gaan in de opgaven van Nederland Circulair 2050 en de klimaatdoelen van Parijs.

Door samen te bouwen aan innovatievermogen en samen te werken aan de veranderende klantvraag, ontstaan nieuwe business modellen. Door de mens in en buiten de organisatie zich maximaal te laten ontwikkelen, ontstaat ruimte om strategische en technologische innovaties door te voeren.

‘Buiten de lijntjes kleuren’

PORTRET CORA JONGENOTTER

Vanuit een creatieve achtergrond, aangevuld met een opleiding Bedrijfskunde, kijkt Cora naar de wereld om haar heen.  Haar liefde voor Afrika resulteerde in ontwikkelingshulp, door haar drive voor hardlopen liep ze marathons.

De verbinder met de kernwaarden authentiek, stijlvol en creatief staat met een open blik in haar leven en geniet ervan!

Dit maakt ook dat de Circulaire Economie haar enorm boeit. De creativiteit en kansen die déze ontwikkeling biedt, is er een van : “once in a lifetime!” De ervaring die ze in het recente verleden opdeed met Sociale Innovatie maakt “het Bouwen” tot een uitdaging.