Anders samenwerken

Samenwerken in nieuwe netwerken/samenwerkingsverbanden vraagt om ander leiderschap. Door in te zetten op kennisontwikkeling op basis van Lean Management, Sociale Innovatie en Circulariteit ontstaat: “samen leren bouwen aan innovatievermogen”.

Het uitbannen van verspilling is een gezamenlijk thema. De inzet en kennis van mensen is cruciaal voor de Nieuwe Economie.