Blogs

Het combineren van beproefde methoden en het verbinden van partijen leidt tot aansprekende innovaties, ook dát is circulair bouwen. De technologie om de resultaten te meten is nieuw. Het bijsturen en optimaliseren levert verrassende resultaten op. De student leert, samen met de professional, op een holistische manier te kijken naar de opgave en ontwikkelt zich tot de dwarsdenker waar “de bouw” behoefte aan heeft!

Lees meer…

Altijd op zoek naar onderzoeken die anders zijn dan anders, stuitte ik op een casus die samen te vatten is als:”practice what you preach”.  Vanuit het programma Duurzaam Circulair gaf het Hoogheemraadschap van Delfland 2 studenten van de Hogeschool Rotterdam de opdracht om onderzoek te doen naar het sluiten van de kringlopen van water in en rond het kantoor. De onderzoeken maken deel uit van een reeks die uiteindelijk leidt tot een definitief concept. De onderzoeken zijn nog niet afgesloten. Dat biedt mij de kans op een later moment het geheel onder de aandacht te brengen!

Lees meer…

Terwijl de wereld lijkt stil te vallen temidden van angst en hectiek probeer ik woorden te vinden die recht doen aan de situatie. De pijn die deze onzekerheid met zich meebrengt kunnen we direct doortrekken naar de economische gevolgen.

Lees meer...

De afhankelijkheid van andere landen voor essentiële onderdelen voor onze productieprocessen was er al. Toen ging het vooral over arbeidsomstandigheden en zo laag mogelijke kosten. Nu staat vooral de beschikbaarheid van onderdelen ter discussie. In een Circulaire Economie is zo min mogelijk transport van materialen een van de uitgangspunten. De weg is gebaand, de veranderingen worden steeds zichtbaarder. Daarom Circulair Bouwen, juist nu!

Lees meer...

Mijn motivatie om met studenten samen te werken gaat over het verbinden van partijen en het ontwikkelen en overdragen van kennis. Tijdens de week van de Circulaire Economie leidde die ambitie onder andere naar BlueCity, dé circulaire hotspot van Rotterdam. Recent ontstond een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en BlueCity. Deze samenwerking biedt studenten de kans om vanuit een circulaire praktijksituatie aan de slag te gaan en bereidt hen voor op de arbeidsmarkt van de toekomst. Samen leiden de Hogeschool en de ondernemers die verbonden zijn aan BlueCity de ondernemers van morgen op – professionals die buiten de gebaande paden denken en dóen. 

Lees meer...

Vlak voor het schrijven van deze column zat ik aan tafel met mijn 92-jarige vader. Hij verhaalde over de tijd dat hij als loonwerker de “transitie” maakte van een ploeg voortgetrokken door paarden naar een tractor. Nadat de eerste euforie was weggeëbd durfde hij zich uit te spreken: “het was kou lijden, er was niks aan!” Mijn vader was gewend zich warm te lopen achter de ploeg en de hele dag in beweging te zijn. Op de tractor moest hij de hele dag stilzitten en miste hij het gevoel bij het werk én het paard.

Lees meer...

Op 9 oktober j.l. waren de partners van de Cirkelsteden Rotterdam en Den Haag te gast bij Hogeschool Inholland. Hiltrud Pötz, associate lector Living in an Urban Delta, gaf ons een kijkje achter de schermen van haar Atelier Groenblauw. Zij werkt hier met studenten aan groenblauwe netwerken voor duurzame en dynamische steden. Dit is tevens de titel van het boek wat zij mij in 2015 cadeau deed. Wij maakten destijds kennis in het kader van een afstudeerscriptie van een tweetal studenten die ik begeleidde.

Lees meer...

Sociale innovatie gaat mede over Co-creatie: samenwerken met externe partijen als consumenten, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Dat klinkt zwaar en ingewikkeld, het is echter zó leuk als je de juiste partijen aan tafel krijgt!

Lees meer...

Sinds een paar maanden is in de media meer en meer aandacht voor het onderwerp Sociale Innovatie, ook in relatie tot de bouw. De opgave voor de bouwsector in Nederland is er een die mede gevoed wordt door de Programma’s Nederland Circulair 2050 en de Energietransitie. De druk loopt op door het personeelstekort, waardoor noodzaak ontstaat op een andere manier te kijken naar de inzet van medewerkers. Zou dat de oorzaak zijn van die aandacht?

Lees meer...

De laatste tijd mag ik regelmatig “voor de klas staan”. Ik vind het leuk om mijn ervaringen uit de dagelijkse bouwpraktijk te delen met studenten en hen zo deelgenoot te maken van de uitdagingen waar de bouw mee kampt.

Lees meer...