Leren & Inspireren:

1.Studentencoaching: met en door studenten kennis ontwikkelen. Het begeleiden van HBO-studenten leidde de afgelopen jaren tot mooie resultaten. Los van het cijfer was ook de inhoudelijk ontwikkelde kennis van hoog niveau. Door studenten kennis te laten maken met de actualiteit van de bouw binnen het gekozen thema, volgde een oplossingsgerichte casus. De uitwerking hiervan werd gedaan op basis van input uit mijn netwerk.

2. Reverse mentoring: de jongere collega of student als inspirator. Met kennis die eerder werd ontwikkeld, inspireert een student de professional oplossingen te vinden voor toekomstige uitdagingen. Reverse mentoring helpt inzicht te krijgen bij inclusieve vraagstukken.

3. Triple Helix, Kennis krijgt kracht: een samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemer. De transitie naar een Circulaire economie en de Energietransitie zijn gebaat bij het delen van kennis om te kunnen versnellen. De samenwerking tussen de drie O’s is gebaat bij voorbeelden uit de praktijk, Kennis krijgt kracht. Purpose Works is hierin de verbinder.