Toekomstbestendigheid:

  • Door de visie van de organisatie, binnen een programma, te vertalen naar de rol van de medewerker ontstaat draagvlak voor de toenemende mate van complexiteit van werk.
  • De kwaliteit van de circulaire arbeidsmarkt, circular skills. (Toekomstige) vakmensen voorzien van de benodigde vaardigheden om circulaire innovaties toe te passen.

 

Een leven lang leren!