Toekomstbestendigheid:

  • Door de visie van de organisatie, binnen een programma, te vertalen naar de rol van de medewerker ontstaat draagvlak voor de toenemende mate van complexiteit van werk.
  • De kwaliteit van de circulaire arbeidsmarkt, circular skills. (Toekomstige) vakmensen voorzien van de benodigde vaardigheden om circulaire innovaties toe te passen.

De vakman bouwt circulair én aan zijn skills paspoort

We onderzoeken hoe circular skills de vakman meerwaarde en een skills paspoort/ervaringscertificaat kan verschaffen. Dit doen we in samenwerking met ISSO/Rockpit en Volandis. Op deze wijze willen wij meervoudig waarde creëren!

Het bovengenoemde sluit aan bij het Circular Jobs Initiative van Circle Economy dat zich inzet voor een rechtvaardige, circulaire transitie van de arbeidsmarkt. 

Een leven lang leren!

Voor een transitie naar een circulaire arbeidsmarkt is het volgende op hoofdlijnen nodig:

  1. Opleiden en bijscholen beroepsbevolking en het toegankelijk maken van die opleiding voor iedereen.
  2. Waardig en veilig werk met een rechtvaardige beloning & arbeidswetgeving.
  3. Een inclusieve arbeidsmarkt die kansen creëert voor zowel praktisch en hoog geschoolden als mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onderstaande werkprincipes vormen de basis voor het programma:

Circular Skills in Context; Leren voor Morgen, 2021