Nieuws

Een samenwerking met de Hogeschool Rotterdam, de Multi Disciplinaire Challenge, MDC:

Gedurende 2 weken werkt een multidisciplinair team vanuit het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO) aan een casus van, in dit geval, het Ministerie van Defensie genaamd MINDbase. MINDbase verstrekte de opdracht te onderzoeken of het haalbaar is de kampen voor de militairen in Mali te printen met lokaal beschikbare grondstoffen. Op het niveau van materiaal, ontwerp en logistiek daagden de studenten elkaar en ons uit!

Tip circulair  bij het Bouw Idee Cafe (26-11-2020)

Bouw Idee Cafe: Sociale innovatie en ketensamenwerking. Met als hoofdvraag: wat moet er gebeuren (en wie moet dat doen) om ruimte voor innovatie te scheppen?

Vanaf 38 minuten de visie van Cora Jongenotter: www.slim.debouwmaakthet.nl

(Talent Innovatie Pool, TIP).

Partnerdag Cirkelstad 2019:  (12-11-2019)

Met het inventariseren van ‘wat gaat goed en wat kan beter’ startte Cora’s verkenning naar SROI bij de partners van Cirkelstad.

NVLB Congres verduurzaming van de keten van Bouwgrondstoffen (12-09-2019)

Dagvoorzitter Cora Jongenotter neemt de aanwezige NVLB-leden mee in de verduurzaming van de handelsketen.

Harada training onder leiding van Jim Lippens gevolgd, 27 en 28 september 2019. ‘The human factor’ als onderscheidend vermogen binnen de lerende organisatie, 4D Lean.